ISO 9001:2008

ISO; 1947 yılında kurulan International Organization for Standardization’un kısaltmasıdır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün oluşturduğu “Kalite Yönetim Standardı”nı simgeler. Sektör ne olursa olsun, ISO sayesinde iyileşme gösterecek ve müşterin verilen hizmetin kalitesinde artış olacaktır. Çünkü ISO 9001:2008 ürünü değil, ürünü gerçekleştiren, ortaya çıkaran sistemi ele alır.

ISO, üç yıl geçerlidir. Üç yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Her yıl ara denetimler olur ve denetçiler, firmanın sistemi uygun şartlarda kullanıp kullanmadığını denetleyerek tamam ya da devam kararı alırlar. Bu denetimler firmanın isteğine göre daha da sıklaştırılabilir.

ISO Almanın Başlıca Faydaları

ISO uluslararası uygulanabilir bir belgedir,
ISO mevcut sistem içinde iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlar,
ISO ayrıca verimliliği sağlamada da etkilidir,
ISO ihalelerde öne çıkma şansı verir,
ISO almanın müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak gibi daha eklenebilecek bir çok yararı vardır.

ISO’nun Sekiz Kalite Prensibi

Müşteri odaklılık,
Liderlik,
Kişilerin katılımı,
Proses yaklaşımı,
Yönetimde sistem yaklaşımı,
Sürekli iyileştirme,
Karar vermede gerçekçi yaklaşım,
Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri

Günümüzde firmaların bir kısmı ISO sistemine sahip olmayı, sadece ihalelerde kullanacakları için istiyorlar. Oysa sistem gerektiği gibi oturduğunda ve kullanıldığında firmaya maddi manevi pek çok yararı olan, kısa ve uzun vadede kesinlikle katkı sağlayan bir sistemdir.