Program yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği 13 farklı destek kaleminden oluşmaktadır.

Yurt İçi Fuar Desteği

TOBB tarafından yayınlanan Yurt İçi Fuar Takvimi’nde yer alan ve KOSGEB tarafından belirlenen;

-Yurt içi ihtisas fuarlarına,

-Yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına,

-İzmir Enternasyonel Fuarı’na katılımlar, 30.000 TL. üst limitli olarak desteklenmektedir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen yurt dışı iş gezilerine katılımlar 10.000 TL. üst limitli olarak desteklenir. Gezinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 işletmenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Program kapsamında, konaklama giderleri, ulaşım giderleri ve diğer giderler (fuar giriş ücretleri, tercüme, vb.) karşılanmaktadır.

Tanıtım Desteği

Marka Tescil Belgesi’ne olan tüm KOBİ’lerin, ürün veya hizmetlerini tanıtmak için yaptıkları faaliyetleri (broşür, katalog, tanıtım CD’leri vb.) 15.000TL. üst limitli olarak desteklenir.

Eşleştirme Desteği

KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezlerinden alınacak

Danışmanlık

Organizasyon

Daimi sergi alanı, hizmetlerine üst limiti 15.000 olacak şekilde destek verilir.

Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği

En az fakülte mezunu ve yeni istihdam edilen elemanlar için, toplamda 20.000 TL. üst limitli olarak destek verilir. Desteğin aylık üst limiti her bir eleman için 1.500 TL.’yi geçemez.

Danışmanlık Desteği

KOBİ’lerin; Genel yönetim, AB ve diğer uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama, İş planı hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan kaynakları, Mali işler ve finans, Dış ticaret, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, Enerji teknolojileri, Yeni teknik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirme ve CE belgesine uygun üretim, Çevre koşullarında alınacak danışmanlık hizmetleri toplamda 15.000 TL.’ yi geçmemek üzere desteklenir.

Eğitim Desteği

KOBİ’lerin; Genel yönetim, AB ve diğer uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama, İş planı hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan kaynakları, Mali işler ve finans, Dış ticaret, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, Enerji teknolojileri, Yeni teknik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirme ve CE belgesine uygun üretim, Çevre koşullarında alınacak danışmanlık hizmetleri üst limiti 10.000 TL.’yi geçmemek üzere desteklenir.

Tasarım Desteği

Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlandırılmış, ürün tasarımına yönelik hizmet alımları 15.000 TL. üst limitli olarak desteklenir.

Enerji Verimliliği Desteği

Enerji verimliliği kapsamında Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje için alınacak danışmanlık ve enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri 30.000 TL. ‘yi geçmemek üzere desteklenir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

KOBİ’lerin, Türk Patent Enstitüsü veya muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan almak için müracaat ettikleri;

Patent

Faydalı model

Endüstriyel tasarım tescil

Entegre devre topografyaları tescil, belgeleri için yapılan ödemeler 10.000 TL. üst limiti olmak üzere destek kapsamındadır.

Belgelendirme Desteği

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar, akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine10.000 TL. destek verilir.

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

KOBİ’lerin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacağı hizmetler ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan, test, analiz, kontrol-muayene, kalibrasyon hizmetleri giderlerine 20.000 TL. destek verilir.

Bağımsız Denetim Desteği
İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.