1.Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Adres değişikliği, aynı marka sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm markalarda yapılmalıdır.

2.Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, unvan değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliği, aynı marka sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm markalarda yapılmalıdır.

3.Nevi Değişikliği

Marka sahibi kuruluşların unvanında nevi değişikliği olduğu takdirde, nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Nevi değişikliği, aynı marka sahibi kuruluş adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm markalarda yapılmalıdır.

4.Veraset ve İntikal
Marka sahibinin ölümü durumunda, marka hakları mirasçılara intikal etmekte olup, marka haklarının mirasçılarına intikalinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gerekmektedir.